Uitvaartbegeleiding Door Jaimy

Dag én nacht bereikbaar op 06 – 4578 5884
Dag én nacht bereikbaar op 06 – 4578 5884

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen en leggen wij uit op welke wijze wij als onderneming uw persoonsgegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uitvaartbegeleiding Door Jaimy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en –plaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd.

Uitvaartbegeleiding Door Jaimy verwerkt alleen uw persoonsgegevens waarvoor toestemming is verleend door uzelf en/of derden en die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een overeenkomst en de uitvoering en verwerking hiervan. Uitvaartbegeleiding Door Jaimy verkrijgt deze persoonsgegevens doordat u bijvoorbeeld onze website bezoekt, via e-mail of telefoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uitvaartbegeleiding Door Jaimy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de uitvoering van de overeenkomst te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van de overeenkomst kan het zijn, dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te blijven om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitvaartbegeleiding Door Jaimy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke formaliteiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitvaartbegeleiding Door Jaimy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u bij ons indienen en sturen naar info@doorjaimy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitvaartbegeleiding Door Jaimy neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@doorjaimy.nl.

Contactgegevens van Uitvaartbegeleiding Door Jaimy
Uitvaartbegeleiding Door Jaimy, gevestigd aan de Rhijnvis Feithlaan 4, 8021 AJ te Zwolle. Telefonisch bereikbaar op 06-45785884 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 90496485.
Scroll naar boven